Η LG ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2014

Η LG ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2014


Η LG Electronics Inc. (LG) ανακοίνωσε σήμερα καθαρά κέρδη ύψους 501,40 δισ. KRW (474,81 εκ. δολάρια ΗΠΑ) για το σύνολο της χρήσης 2014, ενισχυμένα κατά 125 τοις εκατό σε σχέση με το 2013. Τα λειτουργικά κέρδη εμφανίζονται σημαντικά ενισχυμένα κατά τη διάρκεια του 2014, στα 1,83 τρισ. KRW (1.73 δις δολάρια ΗΠΑ), από 1,25 τρισ. KRW (1,14 δις δολάρια) το 2013, αύξηση που ισοδυναμεί με 46 τοις εκατό σε ετήσια βάση. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το σύνολο της χρήσης ανέρχεται στα 59,04 τρισ. KRW (55,91 δισ. δολάρια ΗΠΑ), ενισχυμένος σημαντικά από την αύξηση 24 τοις εκατό στις πωλήσεις των smartphones.

Πιο συγκεκριμένα, το τέταρτο τρίμηνο του 2014 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 15,27 τρισ. KRW (14.06 δισ. δολάρια ΗΠΑ) και τα λειτουργικά κέρδη στα 275,1 δισ. KRW (253,31 εκ. δολάρια ΗΠΑ), αυξημένα κατά 28 τοις εκατό σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σε επίπεδο καθαρού λειτουργικού κέρδους, το τέταρτο τρίμηνο (έως 31 Δεκεμβρίου 2014) εμφανίζει καθαρές ζημιές ύψους 205,7 δισ. KRW (189,41 εκ. δολάρια ΗΠΑ), οι οποίες οφείλονται κυρίως στην αναστολή των δραστηριοτήτων του τμήματος plasma TV της LG.

Η LG Home Entertainment Company (Οικιακή Ψυχαγωγία) ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη ύψους 509 δισ. KRW (482,01 εκ. δολάρια ΗΠΑ) για το 2014, ενισχυμένα κατά 31 τοις εκατό σε ετήσια βάση, ενώ ο κύκλος εργασιών για το σύνολο της χρήσης 2014 σημείωσε ελαφρά αύξηση, στα 19,38 τρισ. KRW (18,35 δις δολάρια ΗΠΑ). Το τελευταίο τρίμηνο του 2014 ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 20 τοις εκατό σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, φθάνοντας τα 5,43 τρισ. KRW (5,00 δις δολάρια ΗΠΑ), στοιχείο που αντικατοπτρίζει την αυξημένη ζήτηση τηλεοράσεων στις αγορές της Ευρώπης, των χωρών της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (CIS) και της Β. Αμερικής κατά την περίοδο των εορτών. Παρά την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την εξασθένιση των νομισμάτων των αναδυομένων χωρών, η LG παραμένει αισιόδοξη όσον αφορά το premium κομμάτι της αγοράς τηλεοράσεων (OLED TVs και Ultra HDTVs), όπου η ζήτηση αναμένεται ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται, όπως και στον κλάδο του digital signage.

Η LG Mobile Communications Company (Κινητή Τηλεφωνία) ανακοίνωσε ετήσιο κύκλο εργασιών αυξημένο κατά 16 τοις εκατό, στα 15,06 τρισ. KRW (14,26 δισ. δολάρια ΗΠΑ), γεγονός που αντικατοπτρίζει τη βελτίωση των μεγεθών στη Β. Αμερική, όπου η αύξηση των πωλήσεων κατά τη διάρκεια του τετάρτου τριμήνου του 2014 έφτασε το 78 τοις εκατό σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο κύκλος εργασιών για το τέταρτο τρίμηνο ανήλθε στα 3,78 τρισ. KRW (3,48 δισ. δολάρια ΗΠΑ), ενισχυμένος κατά 5 τοις εκατό σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Το 2014, οι συνολικές πωλήσεις smartphone έφτασαν τις 59,1 εκατομμύρια μονάδες, καταγράφοντας αύξηση 24 τοις εκατό σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ενώ οι συνολικές πωλήσεις συσκευών κινητής ανήλθαν σε 78,2 εκατομμύρια μονάδες. Το 2015 αναμένεται ενίσχυση του ανταγωνισμού παγκοσμίως, με την LG να στοχεύει σε κινήσεις για την ενίσχυση της δύναμης της μάρκας LG, την επικέντρωση του ενδιαφέροντος σε επιλεγμένες αγορές – κλειδιά και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των λειτουργιών της.

Οι πωλήσεις της LG Home Appliance Company (Οικιακές Συσκευές) για το σύνολο του 2014 ανήλθαν σε 11,54 τρισ. KRW (10,93 δισ. δολάρια ΗΠΑ), καταγράφοντας αύξηση τόσο στην ευρωπαϊκή Αγορά, όσο και στις αναδυόμενες Αγορές της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της ΝΑ Ασίας, και αντισταθμίζοντας το σχετικά μικρότερο ρυθμό αύξησης των πωλήσεων στην αγορά της Β. Αμερικής. Κατά τη διάρκεια του τετάρτου τριμήνου του 2014 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 2,88 τρισ. KRW (2,65 δισ. δολάρια ΗΠΑ), ελαφρώς ενισχυμένος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, ενώ τα κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν στα 85 δισ. KRW (78,27 εκ. δολάρια ΗΠΑ), ενισχυμένα κατά 64 τοις εκατό σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 2 τοις εκατό σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Η αναμενόμενη κάμψη της συνολικής ζήτησης κατά το 2015 θα αντιμετωπιστεί μέσα από την παρουσίαση καινοτόμων προϊόντων υψηλής ενεργειακής απόδοσης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κόστους.

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της LG Air Conditioning & Energy Solution Company (Κλιματισμός και Ενεργειακές λύσεις) για τη χρήση 2014 ανήλθε σε 4,56 τρισ. KRW (4,32 δισ. δολάρια ΗΠΑ) και τα λειτουργικά κέρδη σε 255,1 δισ. KRW (241,57 εκ. δολάρια ΗΠΑ). Οι πωλήσεις του τέταρτου τριμήνου του 2014 ανήλθαν σε 781,4 δισ. KRW (719,52 εκ. δολάρια ΗΠΑ), αυξημένα κατά 9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, κυρίως λόγω της ενίσχυσης των πωλήσεων επαγγελματικών κλιματιστικών. Η LG σχεδιάζει να αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα της παγκόσμιας οικονομίας παρουσιάζοντας προϊόντα με ακόμη υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και κάνοντας ακόμη πιο ανταγωνιστικό το κόστος τους.

2014 4Q: Διευκρινίσεις επί της συναλλαγματικής ισοτιμίας

Οι μη ελεγμένες λογιστικές καταστάσεις της LG Electronics για την τριμηνιαία περίοδο έως και την 31η Δεκεμβρίου 2014 έχουν συνταχθεί με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (IFRS). Τα ποσά σε κορεατικό γουόν (KRW) μετατρέπονται σε δολάρια ΗΠΑ με βάση τη μέση τιμή των 90 ημερών για κάθε τρίμηνο: 1,086 KRW ανά USD (2014/4Q) και 1,062 KRW ανά USD (2013/4Q). Η μέση ισοτιμία για τη δωδεκάμηνη περίοδο 2014 υπολογίζεται σε 1,056 KRW ανά USD.

Συνέντευξη Τύπου και Conference Call

Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της, η LG Electronics διοργάνωσε συνέντευξη Τύπου στην κορεατική γλώσσα στις 29 Ιανουαρίου 2015, στις 16:00 ώρα Κορέας (KST), στο αμφιθέατρο LG Twin Tower Auditorium (B1 East Tower, 20 Yeouidaero, Yeongdeungpogu, Seoul, Korea). Στις 29 Ιανουαρίου 2015, στις 22:00 ώρα Κορέας (13:00 GMT/UTC) πραγματοποιήθηκε conference call στην αγγλική γλώσσα. Οι αντίστοιχες παρουσιάσεις θα αναρτηθούν στο website της LG Electronics (www.lg.com/global/ ir/reports/earning-release.jsp) στις 14:00 της 29ης Ιανουαρίου 2015. Το conference call θα καταγραφεί σε αρχείο ήχου, το οποίο θα είναι διαθέσιμο για περίοδο 30 ημερών μετά την ολοκλήρωση της κλήσης. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο, καλώντας +82 31 931 3100 και εισάγοντας τον κωδικό 142760# όταν σας ζητηθεί.

Post a Comment

%d bloggers like this: