Θέσεις Εργασίας στην Intracom

Θέσεις Εργασίας στην Intracom


Όλες οι θέσεις εργασίας απαιτούν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ικανότητα για ομαδική εργασία και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους.

Η εταιρία παρέχει ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον όπου καλλιεργείται πνεύμα ομαδικότητας, συνεργασίας και συνεχούς αναζήτησης γνώσης, στο οποίο οι προοπτικές εξέλιξης εξαρτώνται αποκλειστικά από την απόδοση του κάθε εργαζομένου. Τα πακέτα αμοιβών και παροχών είναι ανταγωνιστικά και απολύτως συνυφασμένα με τη φιλοσοφία μιας εταιρίας που πιστεύει ότι το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα είναι το ανθρώπινο δυναμικό της.

Η εκπαίδευση και η συνεχής προσωπική εξέλιξη αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες, ώστε να συνεχίσει η εταιρία να αποτελεί τον πυρήνα των τεχνολογικών εξελίξεων και να διατηρεί τους ανοδικούς ρυθμούς ανάπτυξης και τη στρατηγική της θέση.

Οι θέσεις που προσφέρονται είναι οι εξής:

  • Software Development Center
  • Marketing-Services
  • Professional Services
  • System Software Developoment

Για περισσότερες λεπτομέρειες και αποστολή βιογραφικού πατήστε εδώ.

Post a Comment

%d bloggers like this: